Krywan Tomasz, Przychody sportowców w PIT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przychody sportowców w PIT

Jednym ze źródeł przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Przychody z działalności wykonywanej osobiście dzielą się na osiem grup. Do jednej z nich należą przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX