Przychody podatkowe a podatek od towarów i usług - OpenLEX

Dawidziuk Mirosław, Krywan Tomasz, Przychody podatkowe a podatek od towarów i usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Przychody podatkowe a podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług (VAT) nie jest przychodem podatkowym, bez względu na rodzaj czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży opodatkowanej VAT, wówczas przychodem podatkowym będzie wartość (kwota) netto, tj. bez VAT. Jeżeli natomiast podatnik korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług lub zbywa towary i usługi zwolnione od tego podatku, wówczas przychodem będzie kwota brutto, ponieważ w takim przypadku nie wystąpi należny VAT. Przychody ustalane dla celów podatku dochodowego (CIT) nie mogą uwzględniać należnego VAT. Zasadę tę należy również stosować w odniesieniu do unijnego podatku od wartości dodanej. W zakresie natomiast możliwości ujęcia kasowego w VAT i CIT występują zasadnicze różnice, dające możliwości zastosowania w VAT metody kasowej, a odrzucenia jej w CIT, w którym dominuje metoda memoriałowa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX