Borowski Szczepan i in., Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem - najważniejsze różnice między ustawą o rachunkowości a MSR/MSSF

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem - najważniejsze różnice między ustawą o rachunkowości a MSR/MSSF

W komentarzu omówiono różnice między Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości a ustawą o rachunkowości w zakresie usług niezakończonych. Przedstawiono również zmiany jakie wprowadzi wchodzący w życie 1 stycznia 2017 r. nowy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX