Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem - definicje, podstawowe pojęcia - OpenLEX

Borowski Szczepan i in., Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem - definicje, podstawowe pojęcia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autorzy:

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem - definicje, podstawowe pojęcia

W komentarzu omówiono definicje przychodów i zysków oraz kosztów i strat. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie uznania na dzień bilansowy przychodów i kosztów niezakończonych usług długoterminowych oraz przychodów i kosztów związanych z inwestycjami w aktywa trwałe i obrotowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX