Ziółkowski Paweł, Przychody i koszty ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przychody i koszty ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dzieli dochody uzyskiwane przez podatników według źródeł uzyskiwania przychodów. Wśród źródeł tych na pierwszym miejscu wymieniony jest między innymi stosunek pracy oraz stosunki pokrewne (zalicza się tu: stosunek służbowy, stosunek pracy nakładczej, spółdzielczy stosunek pracy). Dla uproszczenia strony tych stosunków nazywane będą odpowiednio pracownikiem i pracodawcą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX