Matusiakiewicz Łukasz, Przychody biegłego jako przychody z działalności wykonywanej osobiście

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przychody biegłego jako przychody z działalności wykonywanej osobiście

Zagadnienie rozliczania biegłych wywołuje kontrowersje w świetle nie tylko podatku od towarów i usług, ale i w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca określił bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście – i to nawet, gdy dany biegły wykonuje działalność gospodarczą, w związku z czym chciałby rozliczyć całość swych przychodów jako przychody z działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX