Przychód podatkowy związany z podróżami służbowymi - OpenLEX

Kowalski Radosław, Przychód podatkowy związany z podróżami służbowymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przychód podatkowy związany z podróżami służbowymi

W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały implikacje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych podróży, jaką na rzecz i w sprawach zlecającego odbywa osoba fizyczna niebędąca pracownikiem zlecającego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX