Przewinienia zawodowe lekarzy - OpenLEX

Boratyńska Maria, Przewinienia zawodowe lekarzy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przewinienia zawodowe lekarzy

Niniejszy komentarz opisuje najczęściej występujące przewinienia zawodowe lekarzy, a także zakres odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej z tego tytułu. Omówiono także rodzaje kar orzekanych przez sądy lekarskie za określone przewinienia zawodowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?