Zimna Tamara, Przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 grudnia 2015 r.
Autor:

Przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Komentarz przedstawia zagadnienie przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Omówiono podstawę prawną, zakres podmiotowy jak również przedmiotowy przetwarzania danych. Charakterystyce poddano także cel oraz system informatyczny związany z problematyką opracowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX