Przetwarzanie danych niewymagające identyfikacji - OpenLEX

Gawroński Maciej, Przetwarzanie danych niewymagające identyfikacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Przetwarzanie danych niewymagające identyfikacji

Wprowadzenie

Czytając art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – po raz pierwszy, mamy wrażenie, że nie wiemy, o co chodzi, i że ten przepis kompletnie nie ma sensu. Mimo to art. 11 RODO jest ważną normą w systemie ochrony danych osobowych, pozwalającą m.in. na pogodzenie ochrony danych z przetwarzaniem danych nieustrukturyzowanych, takim jak monitoring wizyjny, poczta e-mail, a nawet serwery plików, jak też z wykorzystywaniem danych osobowych do analizy danych – budowania profili.

Artykuł 11 dotyczy sytuacji, gdy nasza konkretna działalność w danej chwili nie wymaga wiedzy o tym, czyje dane osobowe przetwarzamy. Sytuacja taka występuje, gdy tylko domyślamy się, że informacje w naszej gestii zawierają dane osobowe lub gdy jesteśmy pewni, że takie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?