Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przesyłanie korespondencji drogą pocztową i konsekwencje nieodebrania korespondencji przez dłużnika

Komentarz omawia zagadnienie doręczania korespondencji drogą pocztową. Autorka omawia przypadki doręczania pism dłużnikom na etapie przesądowym i w trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Komentarz zawiera przykłady adnotacji poczty na listach poleconych i ich konsekwencje dla wierzyciela. Autorka opisuje również postępowanie w przypadku zmiany adresu przez dłużnika i przedstawia możliwości, z jakich wierzyciel może skorzystać w tych przypadkach. Autorka przedstawia ponadto procedurę reklamacyjną w przypadku niedostarczenia odbiorcy listu poleconego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?