Smyczyński Tadeusz, Przesunięcia majątkowe między małżonkami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przesunięcia majątkowe między małżonkami

W nauce prawa i w judykaturze dominuje pogląd, że małżonkowie mogą w drodze zwykłej umowy (najczęściej darowizny) dokonać przesunięcia prawa majątkowego z majątku wspólnego do majątku osobistego. W komentarzu kwestie te poddane są szczegółowej analizie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX