Przestój a rozliczanie czasu pracy - OpenLEX

Rycak Magdalena, Przestój a rozliczanie czasu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przestój a rozliczanie czasu pracy

Przestój jest szczególnego rodzaju przerwą w wykonywaniu pracy. Jest to czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia pracy, ale z przyczyn obiektywnych nie może wykonywać umówionej pracy. Przestój jest nieplanowaną przerwą w procesie pracy spowodowaną zakłóceniami technicznymi, organizacyjnymi, warunkami atmosferycznymi lub innymi. Komentarz omawia instytucję przestoju, sposoby rozliczania czasu pracy oraz sposoby ustalania wynagrodzenia za niezawinione przez pracownika przerwy w świadczeniu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX