Przestępstwo usunięcia mienia spod zajęcia - OpenLEX

Motawski Jacek, Przestępstwo usunięcia mienia spod zajęcia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przestępstwo usunięcia mienia spod zajęcia

W komentarzu omówiony został kolejny rodzaj przestępstwa popełnianego przez dłużników, jakim jest usunięcie mienia spod zajęcia. Autor opisuje zarówno przesłanki powstania przestępstwa oraz sankcje karne jakie ono wywołuje. W komentarzu przedstawiono także wpływ wierzyciela na sytuację dłużnika w postępowaniu karnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX