Janczukowicz Krzysztof, Przestępstwo lichwy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Przestępstwo lichwy

Niniejszy komentarz praktyczny omawia zagadnienia dotyczące przestępstwa lichwy z art. 304 k.k., które pojawiają się przy stosowaniu tego przepisu, oraz uwzględnia orzecznictwo sądów w przedmiotowym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX