Przesłuchanie osoby podejrzanej w postępowaniu w niezbędnym zakresie - OpenLEX

Signerski Remigiusz, Przesłuchanie osoby podejrzanej w postępowaniu w niezbędnym zakresie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przesłuchanie osoby podejrzanej w postępowaniu w niezbędnym zakresie

Przesłuchanie w charakterze podejrzanego bez sporządzenia i ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów ma istotne znaczenie, jedynie w sprawach, dla których właściwą formą postępowania jest śledztwo, albowiem dochodzenie nie wymaga wydania takiego postanowienia. Co istotne, czynność tę może wykonać poza prokuratorem także inny organ prowadzący postępowanie (np. policja) i to bez polecenia, a nawet wiedzy prokuratora, który przecież jest jedynym podmiotem uprawnionym do wszczęcia śledztwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX