Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem - OpenLEX

Kąkol Cezary, Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem

W razie pokrzywdzenia niektórymi przestępstwami osób poniżej 15 lat obowiązują szczególne zasady przesłuchania ich w charakterze świadków. Jest to przejaw większego zaangażowania ustawodawcy w ochronę małoletnich przed wtórną wiktymizacją. W pierwszej części komentarza omówiono charakterystykę przestępstw, których popełnienie aktualizuje potrzebę zastosowania ww. zasad. W kolejnej poddano analizie regułę jednokrotnego przesłuchania, jako czynności sądowej, a w końcowej części omówiono techniczne i organizacyjne aspekty przesłuchania oraz sposób procesowego wykorzystania zarejestrowanego przebiegu tej czynności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX