Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Przesłanki wykluczenia wykonawcy, który wprowadził zamawiającego w błąd

Tematem komentarza jest wykluczanie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy wprowadzają zamawiającego w błąd w celu uzyskania zamówienia publicznego. Ustawa - Prawo zamówień publicznych przewiduje dwie sytuacje, które skutkują wykluczeniem z publicznego przetargu wykonawców, którzy na skutek zawinionego działania wprowadzili zamawiającego w błąd.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?