Przesłanki ustalania chuligańskiego charakteru występku - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Przesłanki ustalania chuligańskiego charakteru występku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Przesłanki ustalania chuligańskiego charakteru występku

Chuligański charakter występku to okoliczność wpływająca na zaostrzenie odpowiedzialności karnej. W niniejszym komentarzu przedstawiono przesłanki ustalania tej okoliczności. Konsekwencjom jej ustalenia poświęcono odrębny komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX