Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Przesłanki, forma, treść oraz termin wydania indywidualnej interpretacji

Komentarz przedstawia zagadnienia dotyczące indywidualnej interpretacji, przesłanek, formy oraz terminu wydania interpretacji. Jeżeli stan faktyczny przedstawiony we wniosku albo niektóre jego elementy są w dniu złożenia wniosku o interpretację przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej, lub w zakresie tego stanu faktycznego albo jego niektórych elementów sprawa została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, To albo interpretacja nie może być wydana w ogóle albo interpretacja może być wydana jedynie w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które nie są przedmiotem postępowania albo nie została w stosunku do nich rozstrzygnięta sprawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?