Przesłanki cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży - OpenLEX

Ostapski Adam, Przesłanki cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Przesłanki cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

W komentarzu omówiono problematykę przesłanek cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Publikację wzbogacono wieloma odwołaniami do orzecznictwa sądów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX