Sługocka Martyna, Przesłanianie i nasłonecznienie - różnice w analizach wykonanych na podstawie par. 60 warunków technicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Przesłanianie i nasłonecznienie - różnice w analizach wykonanych na podstawie par. 60 warunków technicznych

Regulacje dotyczące kwestii przesłaniania i nasłonecznienia nie zajmują wiele miejsca w aktach prawnych. Jednak to właśnie te przepisy często determinują kształt inwestycji. Co więcej, na etapie wydawania pozwoleń na budowę projekt budowlany często podlega uzupełnieniu w zakresie przedstawienia analizy przesłaniania i nasłonecznienia. Komentarz omawia regulacje § 13 i § 60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX