Różycki Karol, Przerwanie biegu przedawnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przerwanie biegu przedawnienia

Przedmiotem komentarza jest próba charakterystyki instytucji przerwania biegu terminu przedawnienia. Autor przytacza również wydaną uchwałę NSA z dnia 3 czerwca 2013 r. (I FPS 6/12), która potwierdza wcześniejszy wyrok TK, że podatnik musi zostać powiadomiony o wszczęciu postępowania karnego-skarbowego lub wszczęciu egzekucji, jeszcze przed upływem terminu przedawnienia. W przeciwnym razie zobowiązanie podatkowe się przedawni.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX