Przepisy porządkowe w gminnym regularnym przewozie osób - OpenLEX

Misiejko Adrian, Przepisy porządkowe w gminnym regularnym przewozie osób

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Przepisy porządkowe w gminnym regularnym przewozie osób

W niniejszym komentarzu zostały poruszone zagadnienia związane z ustanawianiem przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób. Nie została natomiast omówiona kwestia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami. W pierwszej części komentarza omówiono charakter prawny aktu będącego ich podstawą, a także zakres upoważnienia ustawowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX