Przepisy antykorupcyjne dotyczące samorządu terytorialnego - OpenLEX

Krak Krzysztof, Przepisy antykorupcyjne dotyczące samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Przepisy antykorupcyjne dotyczące samorządu terytorialnego

W sektorze administracji samorządowej wprowadzono już kilka lat temu wiele przepisów związanych z ograniczeniem działalności osób wykonujących w nim swoje obowiązki. Mają one przeciwdziałać popełnianiu przestępstw korupcyjnych oraz przyczynić się do stworzenia mechanizmów przejrzystości działań osób wykonujących funkcje publiczne. Regulacje te dotyczą m.in. zakazów wykonywania działalności gospodarczej, zakazów uzyskiwania korzyści od podmiotów, wobec których podejmowały one działania, oraz obowiązków związanych ze składaniem – w odpowiednim zakresie i czasie – deklaracji o stanie posiadanego majątku. Ponadto z początkiem 2022 r. weszła w życie aktualizacja części z tych przepisów, wprowadzając dodatkowe obostrzenia i zakazy. Komentarz omawia regulacje zawarte w aktach prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX