Grzelak Agnieszka, Przeniesienie sędziego do innego sądu bez zgody sędziego – konsekwencje prawne wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 6.10.2021 r. (sprawa C-487/19 W.Ż.)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Przeniesienie sędziego do innego sądu bez zgody sędziego – konsekwencje prawne wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 6.10.2021 r. (sprawa C-487/19 W.Ż.)

Wyrok TS z 6.10.2021 r. w sprawie C-487/19 W.Ż. jest wyrokiem wielowątkowym. Poza kwestią prawidłowości procedur nominacyjnych sędziów, dotyka jednak bardzo istotnej kwestii związanej z przeniesieniem sędziego, bez jego zgody, między wydziałami jednego sądu. Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się oceniając, że takie działania mogą mieć analogiczne skutki do efektów postępowań dyscyplinarnych, stąd też sędziowie w takiej sytuacji powinni mieć zagwarantowane prawo do sądu – do sądu, który spełnia kryteria niezależności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX