Jaśkowski Kazimierz, Przeniesienie do innej pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 kwietnia 2017 r.
Autor:

Przeniesienie do innej pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią

Komentarz omawia obowiązki pracodawcy i sposób ich realizacji w odniesieniu do pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią, zależnie od charakteru wykonywanej przez nie pracy (bezwzględnie wzbroniona – wzbroniona przy przekroczeniu norm związanych z czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi), a także oceny zagrożeń udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim. Powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego autor omawia zasady przyznawania dodatku wyrównawczego z tytułu przeniesienia do innej pracy oraz sposób ustalania wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX