Przemoc domowa – oddziaływanie na stosunki w pracy - OpenLEX

Leśnikowska-Marciniak Monika, Przemoc domowa – oddziaływanie na stosunki w pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przemoc domowa – oddziaływanie na stosunki w pracy

Jedną z postaci trudnej sytuacji kryzowej, z jaką może mieć do czynienia pracownik jest kryzys w jego rodzinie związany z przemocą domową. W takiej sytuacji ludzie napotykają przeszkodę w osiąganiu swoich ważnych celów życiowych - w tym możliwość rozwoju zawodowego i dobrego funkcjonowania w środowisku pracy. Powoduje to stan dezorganizacji i zamieszania, trudny do zniesienia. Doznawanie przemocy domowej odbiera ludziom zdolność działania i uniemożliwia świadome kontrolowanie swojego życia. Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody. Głównym mechanizmem wywołującym maltretowanie w domu jest przekonanie o męskiej dominacji. W czasach współczesnych zmienił się jednak status kobiety, głównie dzięki podjęciu przez nie pracy zawodowej. Oblicza się, że na świecie średnio, co 10 minut zostaje pobita kobieta we własnym domu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX