Krywan Tomasz, Przeliczanie na potrzeby VAT kwot wyrażonych na fakturach w walutach obcych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Przeliczanie na potrzeby VAT kwot wyrażonych na fakturach w walutach obcych

Rozwój handlu międzynarodowego powoduje, że wynagrodzenie za czynności, w których uczestniczą polscy podatnicy bardzo często jest ustalane w walucie innej niż złoty. Jednocześnie rozliczenia na gruncie polskiego prawa podatkowego dokonywane są zawsze w złotówkach. Konieczne jest w takich sytuacjach przeliczenie kwoty wyrażonych w walutach obcych na złote. Przed przystąpieniem do wskazania tych zasad podkreślić należy, że zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote obowiązujące na gruncie VAT funkcjonują niezależnie od zasad obowiązujących na gruncie ustaw o podatkach dochodowych czy przepisów o rachunkowości. W konsekwencji (mimo pewnego podobieństwa w sposobie ustalania kursu przeliczeniowego) bardzo często kurs przeliczeniowy stosowany dla celów VAT jest odmienny od kursu stosowanego na gruncie ustaw o podatkach dochodowych czy przepisów o rachunkowości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX