Góra Tomasz, Przełamanie oporu dłużnika i polecenie komornikowi usunięcia oporu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Przełamanie oporu dłużnika i polecenie komornikowi usunięcia oporu

Podstawową funkcją egzekucji sądowej jest przymusowa realizacja obowiązku określonego w tytule wykonawczym. Egzekucja to ostatnia możliwość realizacji prawa do sądu, ponieważ w przypadku braku reakcji dłużnika i dobrowolnego wykonania obowiązku dopiero ona gwarantuje zaspokojenie wierzyciela. Uprawniony wierzyciel ma zagwarantowane prawo przymusowego zrealizowania swojego uprawnienia wynikającego z tytułu wykonawczego. Jednym z takich uprawnień jest uprawnienie żądania przez wierzyciela polecenia komornikowi usunięcia oporu dłużnika.

1.Wstęp

W ramach czynności egzekucyjnych możliwe jest przełamywanie oporu dłużnika w celu wykonania obowiązku względem wierzyciela. Może to mieć miejsce w sytuacji przeszkadzania w czynnościach wierzyciela przez dłużnika. Zgodnie z art. 1051 § 3ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c.: „Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie dokonania zmiany sprzecznej z obowiązkiem dłużnika wierzyciel będzie uprawniony do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX