Koralewski Michał, Przekształcenie w spółkach kapitałowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Przekształcenie w spółkach kapitałowych

Przekształcenia spółek, obok ich łączenia i podziałów, są jednym z rodzajów transformacji podmiotowych znanych prawu handlowemu. W przeciwieństwie jednakże od dwóch ostatnich typów transakcji, przekształcenie nigdy nie prowadzi do definitywnego unicestwienia przynajmniej jednego z uczestników tej operacji gospodarczej. Ponadto, odbywa się ono zazwyczaj wyłącznie przy udziale przekształcanej spółki, bez uczestnictwa innych podmiotów. Ten rodzaj restrukturyzacji ma bowiem na celu zmianę formy prawnej spółki przekształcanej na inną spółkę handlową (zarówno osobową, jak i kapitałową). Przy czym spółką przekształcaną może być również spółka cywilna. Brak jest natomiast możliwości przekształcenia spółki handlowej bezpośrednio w spółkę cywilną. Uchwała o przekształceniu, a niekiedy również sam plan przekształcenia wymagają zachowania formy aktu notarialnego, co przesądza o dużej roli notariusza w tego typu restrukturyzacjach, którym poświęcony został niniejszy komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX