Maruchin Wojciech, Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową - skutki podatkowe w CIT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor:

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową - skutki podatkowe w CIT

Przedmiotem niniejszego komentarza jest przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa handlowego i prawa podatkowego. Proces ten należy rozpatrywać przy uwzględnieniu zasad wynikających zarówno z przepisów kodeksu spółek handlowych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ordynacji podatkowej. W części prawnopodatkowej zostały omówione dwa najważniejsze zagadnienia istotne dla analizowanej problematyki, a więc analiza skutków podatkowych omawianego procesu dla spółki przekształcanej oraz analiza skutków podatkowych omawianego procesu dla wspólników spółki przekształcanej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Przedstawione w drugiej części niniejszego tekstu rozważania na temat skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę jawną mają właściwe zastosowanie także do przekształcania spółek kapitałowych we wszystkie inne spółki osobowe prawa handlowego.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access