Łokaj Maciej, Przekształcenia szpitali – czy nowe przepisy przyniosły zamierzony efekt?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 5 sierpnia 2016 r.
Autor:

Przekształcenia szpitali – czy nowe przepisy przyniosły zamierzony efekt?

Poniższy komentarz stanowi pierwszą próbę podsumowania efektów przepisów ustawy o działalności leczniczej w zakresie prowadzonych przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W pierwszej kolejności, autor zwraca uwagę na korzyści płynące z procesu komercjalizacji publicznych placówek medycznych, następnie analizuje już powstałe praktyczne wątpliwości prawne związane z dokonywanymi przekształceniami. Na koniec zaakcentowano pojawiające się propozycje nowych mechanizmów wsparcia dla publicznych szpitali.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX