CIC Kancelaria, Przekazanie terenu budowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Przekazanie terenu budowy

Aby mogło nastąpić rzeczywiste rozpoczęcie prac budowlanych, jeszcze przed ich rozpoczęciem, inwestor przekazuje teren budowy wykonawcy. Komentarz omawia właśnie ten etap procesu budowlanego, w którym następuje przekazanie terenu budowy i jego przejęcie przez wykonawcę. Omówiona została także treść samego protokołu przekazania, jak i odpowiedzialność za szkody powstałe już po przejęciu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX