Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Przekazanie sprawy dotyczącej odpowiedzialności rodzicielskiej przez właściwy polski sąd sądowi innego państwa UE lepiej umiejscowionemu dla osądzenia sprawy - uwagi praktyczne

Przedstawiony komentarz ma na celu zasygnalizowanie rozbieżności orzeczniczej sądów polskich w przedmiocie jurysdykcji w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, w szczególności orzekania w sprawach o rozwód w tym zakresie, na podstawie rozporządzenia tzw. Bruksela II bis i wzywania, w drodze wyjątku, sądu właściwego innego państwa członkowskiego do uznania swej jurysdykcji. Przesłanką zastosowania odstępstwa od zasady ogólnej jest lepsze umiejscowienie sądu wzywanego do osądzenia danej sprawy, które to pojęcie rozumiane i wykładane jest w sposób niejednolity powodując szereg scharakteryzowanych niżej następstw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?