Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przejście odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary w przypadku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotu zbiorowego

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary statuując przesłanki warunkujące odpowiedzialność podmiotu zbiorowego nie stanowi o następstwach przekształceń, łączeń i podziałów podmiotu zbiorowego, podlegającego odpowiedzialności na zasadach w niej wskazanych. W obrocie gospodarczym modyfikacje jednostek organizacyjnych spełniających definicję podmiotu zbiorowego, polegające na łączeniu, podziale lub przekształceniach, następstwem których może być również utrata bytu prawnego nie są zdarzeniami jednostkowymi. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie skutki prawne w kontekście odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary niosą ze sobą wskazane zdarzenia ma istotny aspekt praktyczny. Niniejszy komentarz jest próbą udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?