Przejęcie zakładu pracy a obowiązki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bhp - OpenLEX

Szymański Kamil, Przejęcie zakładu pracy a obowiązki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bhp

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przejęcie zakładu pracy a obowiązki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bhp

Komentarz przedstawia najistotniejsze problemy w dziedzinie BHP, z którymi może mieć do czynienia pracodawca który przejął zakład lub część zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. Komentarz może być przydatny przede wszystkim pracownikom służby BHP, którzy chcą wiedzieć jakie skutki może mieć przejście zakładu pracy bądź jego części na nowego pracodawcę w świetle obowiązków pracodawcy w zakresie BHP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX