Bieżuński Paweł, Przejęcie nieruchomości na własność przez wierzyciela

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przejęcie nieruchomości na własność przez wierzyciela

Instytucja przejęcia nieruchomości na własność daje wierzycielowi możliwość pozalicytacyjnego nabycia nieruchomości w przypadku bezskuteczności licytacji. Jest to niewątpliwie instytucja ciekawa i potrzebna. Autor opisuje przejęcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na własność przez wierzyciela hipotecznego po pierwszej licytacji, przejęcie nieruchomości na własność przez wierzyciela po drugiej licytacji oraz przybicie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX