Lenczowska - Soboń Katarzyna, Przegląd spraw sądowych w kontekście najczęściej spotykanych błędów medycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przegląd spraw sądowych w kontekście najczęściej spotykanych błędów medycznych

Komentarz dotyczy przeglądu spraw sądowych w kontekście najczęściej spotykanych błędów medycznych. W opracowaniu omówiono błędy: diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny oraz błąd funkcjonowania placówki medycznej. Opisano także kwestię dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX