Przegląd problemów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy w orzecznictwie SN - OpenLEX

Tymiński Radosław, Przegląd problemów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy w orzecznictwie SN

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Przegląd problemów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy w orzecznictwie SN

Wstęp

Liczba spraw kierowanych do sądów lekarskich z roku na rok wzrasta, ponieważ prawnicy coraz częściej dostrzegają, że orzeczenie sądu lekarskiego ma istotne znaczenie dla ustalenia istnienia bądź nieistnienia błędu medycznego. W roku 2008 do rzeczników odpowiedzialności zawodowej izb lekarskich wpłynęły 2584 sprawy , a w roku 2017 było to już 3236 informacji o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego . W związku z powyższym coraz więcej spraw trafia do sądów lekarskich i w ramach kontroli kasacyjnej do Sądu Najwyższego (SN).

W sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpatrywanych przez SN można wyróżnić wiele problemów, które były rozstrzygane w ramach kontroli danej sprawy. Wśród tych problemów należy wyróżnić wątki: instytucjonalne, proceduralne i merytoryczne. W dalszych rozważaniach omówię po kolei najważniejsze orzeczenia odnoszące się do ww. wątków.

Zagadnienia instytucjonalne

Jeżeli chodzi o zagadnienia instytucjonalne, to najważniejszym z nich w ostatnich latach było rozstrzygnięcie,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?