Sosnowski Paweł, Przegląd obowiązków związanych z gospodarką opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Nieaktualny
Autor:

Przegląd obowiązków związanych z gospodarką opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi

Ustawa z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – dalej u.g.o.o.o. – nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, w myśl zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta, obowiązek finansowania systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, w tym osiągnięcia wymaganych ustawą poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX