Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego - OpenLEX

Białek Tadeusz, Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego

Prawo do przedterminowej spłaty kredytu to jeden z największych przywilejów, jakie otrzymuje konsument w stosunku do zwykłego kredytobiorcy niekorzystającego z kredytu konsumenckiego, przy jednocześnie raczej iluzorycznym niż realnym prawie kredytodawcy do rekompensaty z tego tytułu. Niniejszy komentarz szczegółowo przybliża prawo konsumenta do spłaty zobowiązania przed terminem wynikającym z umowy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w stosunku do poprzedniej ustawy, kwestię uprawnienia do obniżki całkowitego kosztu kredytu oraz zagadnienie rekompensaty z tytułu przedterminowej spłaty kredytu. Treści zawarte w komentarzu uwzględniają również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie C-383/18 oraz najnowsze stanowiska Związku Banków Polskich oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX