Bartosiewicz Adam, Bartosiewicz Maria, Przedstawicielstwo w sprawach celnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autorzy:

Przedstawicielstwo w sprawach celnych

Podmioty występujące w obrocie gospodarczym zazwyczaj działają we własnym imieniu i na własny rachunek. W wielu przypadkach jednakże przy dokonywaniu określonych czynności wywołujących skutki prawne istnieje konieczność korzystania z pomocy innych podmiotów. Konstrukcją, która umożliwia korzystanie z takiej pomocy, są wszelkie formy przedstawicielstwa. Możliwość korzystania z pomocy przedstawicieli istnieje także w sprawach celnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX