Przedsiębiorcy jak konsumenci? Jak nowelizacja ustawy w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych zmieni podejście do umów o... - OpenLEX

Nowakowski Michał, Przedsiębiorcy jak konsumenci? Jak nowelizacja ustawy w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych zmieni podejście do umów o produkty bankowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Przedsiębiorcy jak konsumenci? Jak nowelizacja ustawy w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych zmieni podejście do umów o produkty bankowe

Jednym z największych wyzwań regulacyjnych dla banków jest niewątpliwie dostosowanie się do ustawy z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – dalej z.u.n.u. Ustawa wprowadza wiele zmian do różnych ustaw, w tym w ustawie z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c., i relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Szczególnie istotne jest dodanie art. 3855 k.c., który przy spełnieniu pewnych warunków zrównuje niektórych przedsiębiorców z konsumentami. Z punktu widzenia banków ma to o tyle znaczenie, że wprowadzenie nowych zapisów może wymagać rewizji dokumentacji umownej udostępnianej przedsiębiorcom pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX