Przedmiot i istota użytkowania wieczystego - OpenLEX

Mzyk Eugeniusz, Przedmiot i istota użytkowania wieczystego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Przedmiot i istota użytkowania wieczystego

W komentarzu praktycznym omówiono najważniejsze zagadnienia związane z istotą użytkowania wieczystego oraz przedmiotem i celem ustanowienia tego stosunku zobowiązaniowego. Autor wskazuje również, posiłkując się orzecznictwem, na potencjalne problemy wynikające z różnicy interesów pomiędzy właścicielem a użytkownikiem wieczystym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX