Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Przedłużono odliczanie VAT od wydatków na samochody

Tytuł aktu prawnego

Decyzja 2019/1594 zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/805/UE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Podmioty, których dotyczy akt prawny

mikroprzedsiębiorstwa wykorzystujące należące do nich pojazdy służbowe zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych;

duże przedsiębiorstwa udostępniające swoją flotę zatrudnionym pracownikom do wyłącznego użytku, które to udostępnianie ma charakter pozafinansowego świadczenia dodatkowego.

Opis aktu prawnego

Na mocy decyzji wykonawczejRady Unii Europejskiej 2013/805/UE Polska została upoważniona do do czasowego ograniczenia do wysokości 50% prawa do odliczania VAT od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu pojazdów samochodowych oraz wydatków z nimi związanych, jeśli pojazd nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Decyzja przewiduje możliwość przedłużenia Polsce udzielonego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?