Kowalski Radosław, Przedawnienie zobowiązania podatnika w zakresie zapłaty podatku od spadków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przedawnienie zobowiązania podatnika w zakresie zapłaty podatku od spadków

Wprawdzie obowiązek zapłaty podatku wydaję się być nieunikniony jednak istnieją przypadki kiedy można go uniknąć. Niniejsze opracowanie dotyczy przedawnienia zobowiązania podatkowego w zakresie zapłaty podatku od spadków. Zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy prawa, zatem ustanie obowiązku zapłaty podatku nie jest uzależnione od jakiegokolwiek dodatkowego działania organu podatkowego.

1.Wstęp

Wprawdzie obowiązek zapłaty podatku zdaje się być nieuchronny, jednak nie oznacza to, że przedstawiciele fiskusa w każdym czasie (po powstaniu zobowiązania podatkowego) mogą zwrócić się do podatnika z żądaniem zapłaty podatku.

Otóż bowiem podatnicy są zobligowani do zapłaty zaległego podatku tak długo, jak długo zobowiązanie podatkowe nie ulegnie przedawnieniu (zakładając oczywiście, że wcześniej nie zostało wygaszone w inny sposób, np. poprzez zapłatę).

W tym miejscy należy wskazać na istotną różnicę, jaka występuje pomiędzy przedawnieniem zobowiązania cywilnoprawnego a zobowiązaniem do zapłaty podatku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX