Matusiakiewicz Łukasz, Przedawnienie zobowiązań podatkowych w świetle nowelizacji Ordynacji podatkowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przedawnienie zobowiązań podatkowych w świetle nowelizacji Ordynacji podatkowej

Nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej dokonana ustawą z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw objęła m.in. instytucję przedawnienia zobowiązań podatkowych. Wydaje się, że najbardziej istotna zmiana polega na wyeliminowaniu wieloletnich kontrowersji w odniesieniu do zagadnienia przedawnienia w VAT – nastąpiło więc jednoznaczne wskazanie zasad przedawnienia w przypadku zwrotu VAT (przy czym rozciąga się to w ogóle na kwestię nienależnie wypłaconych zwrotów także w innych podatkach). Zmiany w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych weszły w życie 1.01.2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX