Matusiakiewicz Łukasz, Przedawnienie zobowiązań podatkowych a VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przedawnienie zobowiązań podatkowych a VAT

Ograniczony termin przedawnienia ma „mobilizować” wierzyciela do wykonywania swego prawa. Przedawnienie jest nieefektywnym sposobem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Na gruncie VAT można mówić o specyfice tej instytucji, która wiąże się przede wszystkim z kwestią podatku naliczonego i – w konsekwencji – zwrotem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym czy przeniesieniem jej na następne okresy rozliczeniowe. W tym ujęciu powstaje pytanie m.in. o problem „przedawnienia przeniesienia”. Komentarz odnosi się jednak i do innych problemów występujących na gruncie VAT, w tym np. czy zaliczenie bieżącego zwrotu VAT podatnika na poczet zaległości może mieć przełożenie na ocenę, czy nastąpiło przedawnienie zobowiązania, jak i do przedawnienia w przypadku decyzji ustalającej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX