Habryn-Chojnacka Ewa, Przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa

Komentarz prezentuje zagadnienie przedawnienia roszczeń w działalności gospodarczej. Autorka omawia instytucję przedawnienia z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu cywilnego z lipca 2019 r. Publikacja przedstawia pojęcie zarzutu przedawnienia oraz przypadki, kiedy sąd winien wziąć z urzędu pod uwagę przedawnienie roszczenia. Dodatkowo tekst prezentuje związane z tym zmiany przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne. Komentarz zawiera zestawienie terminów przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto zostały przedstawione rozważania orzecznictwa i doktryny na temat pojęcia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX